Sprzedaż mieszkania po rozwodzie Niestety rozwód nie należy do przyjemności, a tym bardziej kiedy dochodzi kwestia podziału majątku, ponieważ wedle prawa nie ustaje istniejąca między nimi wspólność majątkowa. Ważną informacją jest to, że podział majątku jest możliwy dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Już podczas rozprawy...

Jak sprzedać udziały w nieruchomości? Zanim zaczniemy zastanawiać się jak sprzedać udziały w nieruchomości, warto zadać sobie pytanie: Czym jest udział w nieruchomości? Tak więc, sprzedaż udziału w nieruchomości polega na przeniesieniu własności w części przysługującej współwłaścicielowi. Oznacza to, że współwłaściciel może rozporządzać swoim udziałem bez uzgadniania...

Jak sprzedać współwłasność mieszkania? Najczęściej współwłasność nieruchomości powstaje w ramach spadku. Są to na przykład osoby, które otrzymały całość lub pewną część nieruchomości. W chwili, w której wielość współwłaścicieli ustanie, prawo współwłasności przekształci się w prawo własności (np. na skutek odkupienia przez jednego ze współwłaścicieli pozostałych...

ZADZWOŃ