jak sprzedać udziały w nieruchomości

Udziały w nieruchomości – jak sprzedać?

Jak sprzedać udziały w nieruchomości?

Zanim zaczniemy zastanawiać się jak sprzedać udziały w nieruchomości, warto zadać sobie pytanie: Czym jest udział w nieruchomości?

Tak więc, sprzedaż udziału w nieruchomości polega na przeniesieniu własności w części przysługującej współwłaścicielowi. Oznacza to, że współwłaściciel może rozporządzać swoim udziałem bez uzgadniania poszczególnych działań z pozostałymi współwłaścicielami. Tu trzeba podkreślić, że istnieją w tej kwestii pewne ograniczenia. Dotyczą one w głównej mierze zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wszelkie zagadnienia odnoszące się do tego rodzaju działań są regulowane przez przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące ustawy, w tym Ustawę o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

W sytuacji przeniesienia własności dochodzi do pochodnego, translatywnego nabycia prawa przez nabywcę przy utracie tego prawa przez poprzedniego właściciela. W wyniku sukcesji singularnej na nabywcę przechodzi prawo własności w takim kształcie, w jakim przysługiwało ono poprzedniemu właścicielowi. Innymi słowy oznacza to, że właściciel nie może przenieść na nabywcę więcej praw, aniżeli sam posiada. Natomiast kiedy prawo własności przysługuje w częściach ułamkowych kilku osobom własność rzeczy przysługuje niepodzielnie wszystkim współwłaścicielom, wobec czego żaden z nich nie ma fizycznie wydzielonej części rzeczy na swoją wyłączną własność. Każdy z współwłaścicieli ma natomiast ”idealną” część niepodzielonej rzeczy, tj. rachunkowy ułamek tej rzeczy, istniejący jedynie w ludzkiej wyobraźni, nazywany udziałem.

Udział np. w nieruchomości jest prawem, które należy wyłącznie do współwłaściciela. Przepis art. 198 KC przewiduje zaś, iż każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli, tj. może zawierać także umowy dotyczące udziału, o ile nie wywierają one wpływu na całość sytuacji wspólnej rzeczy lub udziałów pozostałych współwłaścicieli. Nie pozostaje on w żadnej zależności w tym względzie od innych współwłaścicieli. W razie rozporządzenia tym udziałem nie ulega wzruszeniu wpis do księgi wieczystej pozostałych współwłaścicieli (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17.02.1999 r., II CKN 185/98). Z powyższego wynika też, iż żaden współwłaściciel nie jest uprawniony do rozporządzania udziałami innych współwłaścicieli. Po drugie z istoty translatywnego przeniesienia prawa wynika konieczność określenia czyje udziały dotychczasowych właścicieli i w jakich częściach zostają przeniesione na konkretnych nabywców. W księdze wieczystej nabywcy muszą bowiem zostać ujawnieni jako następcy prawni pod tytułem szczególnym dotychczasowych właścicieli (współwłaścicieli).

Skup udziałów w nieruchomościach

Nasza firma Maxi Nieruchomości prowadzi skup udziałów w nieruchomościach na terenie całej Polski. Interesują nas również sprawy problematyczne dotyczące własności nieruchomości w częściach ułamkowych i we współwłasności w nieruchomości. Z naszej strony możemy zagwarantować szybko przeprowadzoną transakcję kupna udziałów w nieruchomości (warunkiem jest przygotowanie kompletu wymaganych przez notariusza dokumentów). W przypadku skomplikowanych stanów praktycznych i prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia sprzedaży udziałów w nieruchomościach, oferujemy pomoc i obsługę prawną.

Wioleta Szczudlińska to doświadczony specjalista od nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem w branży. Zawsze gotowa do pomocy, Wioleta zawsze stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich klientów.

Jej szeroka wiedza na temat rynku nieruchomości pozwala jej pomóc klientom w znalezieniu idealnej nieruchomości, która odpowiada ich potrzebom i wymaganiom. Jest w stanie skutecznie negocjować ceny, aby zapewnić swoim klientom najlepsze warunki transakcji.

Wioleta jest również znana z doskonałych umiejętności komunikacyjnych i empatii, co pozwala jej na budowanie trwałych relacji z klientami. Dzięki temu, że zawsze stara się zrozumieć potrzeby klientów, potrafi dopasować najlepsze rozwiązania, które są zgodne z ich oczekiwaniami.

Jej podejście do pracy jest zawsze profesjonalne i skoncentrowane na zaspokojeniu potrzeb klientów. Wioleta Szczudlińska to wybitny specjalista od nieruchomości, który jest gotowy do pomocy klientom w każdej kwestii związanej z rynkiem nieruchomości.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

ZADZWOŃ