jak sprzedać mieszkanie po rozwodzie

Jak sprzedać mieszkanie po rozwodzie?

Sprzedaż mieszkania po rozwodzie

Niestety rozwód nie należy do przyjemności, a tym bardziej kiedy dochodzi kwestia podziału majątku, ponieważ wedle prawa nie ustaje istniejąca między nimi wspólność majątkowa. Ważną informacją jest to, że podział majątku jest możliwy dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Już podczas rozprawy rozwodowej sąd może dokonać podziału dorobku eks małżonków na ich wniosek. Możliwe jest to w przypadku, jeśli proces podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Dzięki temu można zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy, należy jedynie jeszcze przed rozprawą złożyć stosowny wniosek o podziale nieruchomości, wraz z odpisem z księgi wieczystej. Wyrok w tej sprawie daje byłym małżonkom wolność rozporządzania podzieloną nieruchomością. Najczęściej w takich przypadkach zapada decyzja o sprzedaży mieszkania, a rozwód staje się podstawą do określonego wcześniej podziału uzyskanych z transakcji środków.

W innym razie konieczne jest wszczęcie osobnego postępowania o podział majątku wspólnego. Odbywa się to w sądzie rejonowym miejsca położenia nieruchomości. Sprawę można również załatwić u notariusza. Podział musi być dokonany w formie aktu notarialnego. Trzeba zaznaczyć, że mieszkanie po rozwodzie nie musi podlegać podziałowi. Dzieje się tak w sytuacji gdy nieruchomość stanowi odrębną własność majątkową jednego z małżonków, co oznacza, że została nabyta przed zawarciem związku małżeńskiego, na drodze spadku, darowizny lub zapisu. W tym przypadku nie może być uważane za własność wspólną.

Czy jest możliwy podział nieruchomości przed sprawą rozwodową?

Polskie prawo zezwala na dokonanie podziału nieruchomości tuż przed odbyciem się sprawy rozwodowej. Aby do tego doszło potrzebne jest pozyskanie rozdzielności majątkowej w oparciu o akt notarialny. To stosunkowo tanie rozwiązanie, które upraszcza procedurę rozwodową i powoduje maksymalne jej skrócenie. W takim przypadku mieszkanie podzielone zostaje na dwie równe części, o ile małżonkowie nie postanowili inaczej. Akt notarialny więc potwierdza rozdzielność majątkową, sąd orzeka rozwód, a sprzedaż mieszkania następuje jeszcze podczas trwania małżeństwa.

W rzeczywistości wygląda to nieco inaczej, gdyż małżonkowie wchodząc w konflikt, nie mogą porozumieć się co do sprawiedliwego w ich rozumieniu podziału wspólnego majątku, a co za tym idzie, to sąd musi zdecydować o powyższej kwestii. W takiej sytuacji podział majątku następuje po rozprawie rozwodowej, na wniosek złożony we właściwym sądzie rejonowym. Jeżeli dotyczy to nieruchomości, wraz ze wspomnianym wnioskiem należy wykazać odpis z księgi wieczystej oraz określić jej rynkową wartość.

W przypadku, kiedy któraś ze stron wnosi zastrzeżenia co do tej wartości, konieczne jest sporządzenie niezależnej wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. W spornych sytuacjach należy więc najpierw dokonać podziału majątku, a sprzedaż mieszkania musi zaczekać do momentu, w którym udział obu małżonków w rzeczonej nieruchomości zostanie ustalony na drodze prawnej.

Sprawdź skup mieszkań z problemami.

Wioleta Szczudlińska to doświadczony specjalista od nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem w branży. Zawsze gotowa do pomocy, Wioleta zawsze stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich klientów.

Jej szeroka wiedza na temat rynku nieruchomości pozwala jej pomóc klientom w znalezieniu idealnej nieruchomości, która odpowiada ich potrzebom i wymaganiom. Jest w stanie skutecznie negocjować ceny, aby zapewnić swoim klientom najlepsze warunki transakcji.

Wioleta jest również znana z doskonałych umiejętności komunikacyjnych i empatii, co pozwala jej na budowanie trwałych relacji z klientami. Dzięki temu, że zawsze stara się zrozumieć potrzeby klientów, potrafi dopasować najlepsze rozwiązania, które są zgodne z ich oczekiwaniami.

Jej podejście do pracy jest zawsze profesjonalne i skoncentrowane na zaspokojeniu potrzeb klientów. Wioleta Szczudlińska to wybitny specjalista od nieruchomości, który jest gotowy do pomocy klientom w każdej kwestii związanej z rynkiem nieruchomości.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

ZADZWOŃ