Zaległości w czynszu a licytacja nieruchomości.

Zaległości w czynszu a licytacja nieruchomości.

Zaległości w czynszu a licytacja nieruchomości

Zaległości w czynszu to problem, który dotyka zarówno właścicieli nieruchomości, jak i osoby wynajmujące lokale mieszkalne czy użytkowe. W przypadku braku regulacji należności, najczęściej po kilku nieudanych próbach uregulowania długu, właściciele mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu licytacji nieruchomości, która ma na celu zaspokojenie swoich roszczeń. Co warto wiedzieć na ten temat?

Zaległości w czynszu – co to jest?

Zaległości w czynszu to nic innego jak brak regulowania opłat za wynajem lokalu. Właściciele nieruchomości oczekują na terminowe płatności, które za każdym razem umawiane są w umowie najmu lub w oświadczeniu innej formy najmu. Oporne na wpływ zewnętrzny, takie jak usprawiedliwienia i brak odpowiedzi, mogą spowodować, że problemy w tym zakresie będą się pogłębiać. Po kilku nieudanych próbach kontaktowania się z osobą, która wynajmuje lokal, właściciele nieruchomości decydują się na podjęcie działań o przeprowadzenie licytacji. W praktyce oznacza to, że będą starali się odzyskać należności z innych źródeł.

Licytacja nieruchomości – jak się do niej przygotować?

Zanim dojdzie do przeprowadzenia licytacji, właściciel nieruchomości powinien wykonać kilka kroków. Pierwszym z nich będzie oczywiście próba uregulowania długu z osobą wynajmującą lokal. Jest to jednak proces, który wymaga zrozumienia i wsparcia z obu stron. Jeśli wynajmujący świadomie unika kontaktu lub pomijania płatności, nie pozostaje nic innego jak postępowanie przepisami prawa. Uprzednie wezwanie do zapłaty czynszu zarówno kierowane jest do osoby wynajmującej, jak i do innych potencjalnych dłużników (w przypadku kiedy w skład budynku wchodzą wiele lokali mieszkalnych czy użytkowych). W przypadku braku odpowiedzi można podjąć się kolejnych kroków, takich jak przeprowadzenie egzekucji komorniczej czy postępowania sądowego.

Jeśli prowadzenie licytacji okaże się konieczne, właściciel musi zwrócić się do urzędu miasta lub odpowiedniego organu stanowiącego dla uzyskania wymaganych zezwoleń. Przygotowanie się do licytacji obejmuje także dokładne ustalenie wartości nieruchomości, którą chce się sprzedać. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na wycenę dokonaną przez rzeczoznawcę, ponieważ na tej podstawie wyznaczane będą minimalne i maksymalne ceny, za jakie można sprzedać nieruchomość.

Po przygotowaniach należy ogłosić przeprowadzenie licytacji i umożliwić osobom zainteresowanym zapoznać się z warunkami aukcji. W tym celu na ogół drukuje się informacje na tablicy ogłoszeń w danej gminie oraz publikuje się ogłoszenie w prasie. Właściciel nieruchomości ponosi koszty wystąpienia ogłoszeń, a także minimalnej prowizji za wynajęcie licytatora, który będzie prowadził aukcję.

Licytacja nieruchomości – jak ona przebiega?

Licytacja nieruchomości trwa od 15 minut do godziny, a jej zasady określone są w ustawie o administrowaniu nieruchomościami. To właśnie na aukcji ustala się, kto zapłaci najwyższą kwotę i zostanie nowym właścicielem nieruchomości. Warto pamiętać, że przed przystąpieniem do licytacji osoby zainteresowane muszą podać swoje dane osobowe i zapłacić ządany, wpisowe w kwocie 10% ceny wywoławczej. Po zgromadzeniu wszystkich zapisów licytator rozpoczyna aukcję. W trakcie licytacji każda osoba może złożyć ofertę odpowiednio wyższą od poprzednich dostępnych w ciągu odpowiednio krótkiego czasu – często od 10 do 30 sekund. Po dogodzeniu wyznaczania ceny końcowej sprzedający nie ma już prawa odmówić wykonania umowy. Naliczają mu się koszty prowadzenia procesów licytacyjnych, które musi uiścić z wpłaconej przez kupującego sumy.

Podsumowując

Licytacje nieruchomości to proces, który może zaspokoić roszczenia właścicieli i zabezpieczyć ich interesy. Warto jednak pamiętać, że nie można do niej przystąpić od razu po pierwszej zaległości w regulowaniu opłat za wynajem lub innych rodzajów czynszu. Przed licytacją należy podjąć wiele prób uregulowania długu i dopiero w przypadku ich niepowodzenia przystąpić do przeprowadzenia aukcji. Licytacja jest procesem złożonym, który wymaga od nieruchomości właściciela przestrzegania różnych przepisów i zasad, a także zapewnienia, że jego interesy zostaną zachowane przy okazji przeprowadzania tej procedury.

Wioleta Szczudlińska to doświadczony specjalista od nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem w branży. Zawsze gotowa do pomocy, Wioleta zawsze stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich klientów.

Jej szeroka wiedza na temat rynku nieruchomości pozwala jej pomóc klientom w znalezieniu idealnej nieruchomości, która odpowiada ich potrzebom i wymaganiom. Jest w stanie skutecznie negocjować ceny, aby zapewnić swoim klientom najlepsze warunki transakcji.

Wioleta jest również znana z doskonałych umiejętności komunikacyjnych i empatii, co pozwala jej na budowanie trwałych relacji z klientami. Dzięki temu, że zawsze stara się zrozumieć potrzeby klientów, potrafi dopasować najlepsze rozwiązania, które są zgodne z ich oczekiwaniami.

Jej podejście do pracy jest zawsze profesjonalne i skoncentrowane na zaspokojeniu potrzeb klientów. Wioleta Szczudlińska to wybitny specjalista od nieruchomości, który jest gotowy do pomocy klientom w każdej kwestii związanej z rynkiem nieruchomości.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

ZADZWOŃ