Świadectwo charakterystyki energetycznej – zmiany w 2023 roku

Świadectwo charakterystyki energetycznej – zmiany w 2023 roku

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) to dokument, który dostarcza informacje o charakterystyce technicznej i energetycznej budynku. Od 1 stycznia 2023 roku wejdą w życie istotne zmiany w zasadach opracowywania SCE. Czym te zmiany będą polegać i jakie będą miały konsekwencje dla właścicieli budynków?

Obecnie SCE jest obowiązkowe w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku. Dokument ten zawiera informacje o charakterystyce energetycznej budynku, takie jak zapotrzebowanie na energię, emisję CO2 oraz koszty związane z zużyciem energii. SCE daje właścicielom i użytkownikom budynków możliwość porównania wydajności energetycznej różnych obiektów oraz dokonania oszczędności na kosztach energii.

Od 1 stycznia 2023 roku wejdą w życie nowe wymagania dotyczące SCE, które będą miały na celu zwiększenie skuteczności tego dokumentu. Na początek warto zaznaczyć, że nowe wymagania będą dotyczyły nie tylko budynków nowych, ale również już istniejących.

Jedną z najważniejszych zmian jest wydłużenie okresu ważności SCE z 10 do 15 lat. Oznacza to, że dokument będzie musiał być aktualizowany rzadziej, co pozwoli na zmniejszenie kosztów jego opracowania dla właścicieli budynków.

Kolejną zmianą będzie obowiązkowe uwzględnienie w SCE energii ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa. Dotychczasowe SCE uwzględniały jedynie zużycie energii z sieci, co nie dawało pełnego obrazu faktycznej wydajności energetycznej budynku. Nowe wymagania uwzględnią wpływ odnawialnych źródeł energii na całkowite zapotrzebowanie na energię budynku oraz wpłyną na kształtowanie rynku energii odnawialnej.

Kolejną ważną zmianą będzie wprowadzenie obowiązkowej weryfikacji SCE przez audytorów energetycznych. Do tej pory właściciele mogli opracować SCE samodzielnie lub zlecić to zadanie firmom specjalizującym się w tej dziedzinie. Nowe wymagania będą wymagały od właścicieli korzystania tylko z usług audytorów energii posiadających odpowiednie certyfikaty oraz uprawnienia.

Dodatkowo, nowe wymagania wprowadzą bardziej rygorystyczne standardy w zakresie dokumentacji i raportowania SCE. Wiele firm specjalizujących się w SCE stosuje obecnie różne standardy i metody obliczeniowe, co często prowadzi do niejednoznacznych wyników i problemów prawnych. Nowe wymagania wprowadzą jednolite standardy, co ułatwi pracę audytorom energetycznym oraz zapewni większą przejrzystość dla właścicieli i użytkowników budynków.

Podsumowując, nowe wymagania dotyczące SCE wprowadzą szereg istotnych zmian na rynku nieruchomości. Wprowadzenie 15-letniego okresu ważności SCE oraz uwzględnienie energii odnawialnej wpłynie na poprawę wydajności energetycznej budynków oraz na rozwój rynku energii odnawialnej. Obowiązkowa weryfikacja SCE oraz wprowadzenie jednolitych standardów obliczeniowych i metodycznych zwiększy przejrzystość dla właścicieli i użytkowników budynków. Zmiany te wymuszą jednak na właścicielach budynków poniesienie dodatkowych kosztów związanych z audytem SCE oraz zmianą standardów dokumentacji. Z drugiej strony, długoterminowe korzyści wynikające z poprawy efektywności energetycznej i oszczędności na kosztach energii zrekompensują te koszty w długiej perspektywie czasowej.

Wioleta Szczudlińska to doświadczony specjalista od nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem w branży. Zawsze gotowa do pomocy, Wioleta zawsze stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich klientów.

Jej szeroka wiedza na temat rynku nieruchomości pozwala jej pomóc klientom w znalezieniu idealnej nieruchomości, która odpowiada ich potrzebom i wymaganiom. Jest w stanie skutecznie negocjować ceny, aby zapewnić swoim klientom najlepsze warunki transakcji.

Wioleta jest również znana z doskonałych umiejętności komunikacyjnych i empatii, co pozwala jej na budowanie trwałych relacji z klientami. Dzięki temu, że zawsze stara się zrozumieć potrzeby klientów, potrafi dopasować najlepsze rozwiązania, które są zgodne z ich oczekiwaniami.

Jej podejście do pracy jest zawsze profesjonalne i skoncentrowane na zaspokojeniu potrzeb klientów. Wioleta Szczudlińska to wybitny specjalista od nieruchomości, który jest gotowy do pomocy klientom w każdej kwestii związanej z rynkiem nieruchomości.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

ZADZWOŃ