Skup nieruchomości

Sprzedaż mieszkania z najemcą w trakcie umowy najmu

Sprzedaż mieszkania z najemcą w trakcie umowy najmu – co warto wiedzieć?

Jednym z często występujących pytań związanych z rynkiem nieruchomości jest kwestia sprzedaży mieszkania z najemcą w trakcie umowy najmu. Czy jest to w ogóle możliwe, jakie kroki należy podjąć, aby uniknąć nieporozumień i czy najemca ma w tym wszystkim jakieś prawa?

Sprzedaż mieszkania należącego do osoby fizycznej z najemcą w trakcie umowy najmu jest legalna i co ważne – nie wymaga rozwiązania umowy najmu. Warto jednak pamiętać, że sprzedaż mieszkania z najemcą w trakcie umowy najmu wymaga przestrzegania określonych procedur, o których warto wiedzieć.

Sprzedaż mieszkania z najemcą w trakcie umowy najmu – co warto wiedzieć?

Pierwszym krokiem, jaki trzeba podjąć, to powiadomienie najemcy o planowanej sprzedaży mieszkania. Najemca w tym czasie posiada przecież umowę najmu i ma prawo do korzystania z wynajmowanego mieszkania, a właściciel nie może tego naruszyć. Dlatego właśnie w trakcie umowy najmu, sprzedaż mieszkania może być przeprowadzona tylko zgodnie z prawem.

Powiadomienie najemcy o planowanej sprzedaży mieszkania

Jak już zostało wspomniane, najemcy należy poinformować o planowanej sprzedaży mieszkania. Jak tego dokonać? Najlepiej kontaktować się z nim za pośrednictwem doręczonego mu listu poleconego lub za potwierdzeniem odbioru. Można również zawrzeć tą informację w umowie najmu, podpisanej przez strony.

Informacja o sprzedaży mieszkania musi dotrzeć do najemcy z odpowiednim wyprzedzeniem, aby miał on czas na podjęcie decyzji. Informację należy przekazać z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem przed zaplanowaną sprzedażą mieszkania.

Konieczność zachowania odpowiedniej formy powiadomienia wynika z faktu, że najemcy przysługuje prawo do uzyskania informacji na temat zmiany właściciela mieszkania. Powiadomienie musi określać datę przejęcia własności mieszkania przez nowego właściciela, a także jego dane osobowe i adres.

Często właściciele mieszkań decydują się na sprzedaż swojego lokum wraz z najemcą. W takim przypadku nowy właściciel musi uzyskać zgodę najemcy na przejęcie umowy najmu. Najemca może odmówić przejęcia umowy najmu, jednak w takiej sytuacji jest zobowiązany wypowiedzieć umowę najmu z zapewnieniem właścicielowi mieszkania czasu na znalezienie nowego najemcy.

Sprzedaż mieszkania z najemcą w trakcie umowy najmu to procedura wymagająca przeprowadzenia odpowiednich formalności. Właściciel lokalu musi pamiętać o odpowiednim powiadomieniu najemcy o planowanej sprzedaży mieszkania, a także o przeprowadzeniu rozmów z potencjalnymi nabywcami lokalu, którzy zechcą kontynuować umowę wynajmu.

Co z najmem przy sprzedaży mieszkania z najemcą w trakcie umowy najmu?

Najemcy wynajmujący mieszkania mają prawo korzystać z nich przez czas obowiązywania umowy najmu. Dlatego właściciel sprzedający mieszkanie z najemcą w trakcie umowy najmu musi pamiętać o pewnych kwestiach związanych z wynajmem nieruchomości.

Jeżeli w umowie zawarto klauzulę, która zakłada, że kupujący przejmuje umowę najmu wraz z mieszkaniem, to najemca ma obowiązek korzystać z mieszkania do końca umowy najmu. Kupujący los najemcy nie powinien go w takiej sytuacji interesować. W przypadku, gdy umowa nie przewiduje przejęcia umowy najmu przez kupującego, to z dniem przejęcia nieruchomości przez nowego właściciela umowa najmu wygasa. Właściciel ma obowiązek powiadomić znajdującego się w lokalu najemcę, że ten nie posiada już prawa do korzystania z mieszkania.

Możliwie najlepiej, aby już na etapie poszukiwania nabywcy zaangażować specjalistę z dziedziny rynku nieruchomości, który pomoże nam znaleźć odpowiedniego kupującego, który wyrazi chęć kontynuowania umowy najmu. Odpowiednio przygotowane ogłoszenie, które zostanie opublikowane na portalach nieruchomości, z pewnością przyciągnie osoby zainteresowane wynajmem specificznego mieszkania. Wręczając klucz specjaliście, możemy mieć pewność, że ku naszemu zadowoleniu znajdzie się nabywca, który będzie chciał kontynuować naszą umowę najmu.

Sprzedaż mieszkania w trakcie umowy najmu to korzystna opcja, pozwalająca na odzyskanie inwestycji i zmiany właściciela lokum, bez konieczności wypowiadania umowy najmu. Dla złej strony najemcy jednak warto pamiętać o tym, że taka operacja wymaga przestrzegania odpowiednich procedur i formalności.

Wioleta Szczudlińska to doświadczony specjalista od nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem w branży. Zawsze gotowa do pomocy, Wioleta zawsze stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich klientów.

Jej szeroka wiedza na temat rynku nieruchomości pozwala jej pomóc klientom w znalezieniu idealnej nieruchomości, która odpowiada ich potrzebom i wymaganiom. Jest w stanie skutecznie negocjować ceny, aby zapewnić swoim klientom najlepsze warunki transakcji.

Wioleta jest również znana z doskonałych umiejętności komunikacyjnych i empatii, co pozwala jej na budowanie trwałych relacji z klientami. Dzięki temu, że zawsze stara się zrozumieć potrzeby klientów, potrafi dopasować najlepsze rozwiązania, które są zgodne z ich oczekiwaniami.

Jej podejście do pracy jest zawsze profesjonalne i skoncentrowane na zaspokojeniu potrzeb klientów. Wioleta Szczudlińska to wybitny specjalista od nieruchomości, który jest gotowy do pomocy klientom w każdej kwestii związanej z rynkiem nieruchomości.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

ZADZWOŃ