Skup nieruchomości

Spadek po jednym z rodziców – dziedziczenie mieszkania

Spadek po jednym z rodziców – dziedziczenie mieszkania

Śmierć jednego z rodziców jest trudnym momentem dla całej rodziny. Oprócz bólu emocjonalnego, pojawiają się także kwestie praktyczne, związane z dziedziczeniem mienia po zmarłym. W przypadku mieszkań, problemem staje się często pytanie, co dzieje się z nieruchomością, jeśli jedno z rodziców zmarło, a drugi wciąż żyje. W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie oraz przybliżyć zagadnienie dziedziczenia mieszkania po jednym z rodziców.

Zgodnie z polskim prawem, po śmierci jednego z rodziców, mieszkanie przypisane było do wspólności majątkowej obojga małżonków. To oznacza, że przysługuje prawo do 50% udziału każdemu z małżonków. Takie rozwiązanie jednak wiąże się z pewnymi ograniczeniami i wyzwaniem.

Jeśli mieszkanie było w całości własnością zmarłego rodzica, jego dziedzicami stają się osoby wskazane w testamencie lub ustawie. Jeśli natomiast rodzic nie zostawił testamentu, dziedzicami mieszkania będą zgodnie z prawem jego najbliżsi krewni: małżonek oraz dzieci. To oznacza, że małżonkowi zmarłego przysługuje 50% udziału we wspólnocie majątkowej, natomiast pozostałe 50% udziałów – w częściach równych – przysługuje dzieciom.

W przypadku braku umowy przedmałżeńskiej, nie ma znaczenia, kto wnoszą na konto oraz kto spłaca kredyt za mieszkanie, ponieważ w przypadku wspólności majątkowej posiada ono wartość dla obojga małżonków. Wystąpienie o podział nieruchomości jest możliwe w sytuacji, gdy małżonkowie podpiszą umowę o rozdzielności majątkowej, która usuwa status wspólności majątkowej.

Warto przy tym zaznaczyć, że dziedziczenie mieszkania po jednym z rodziców może skutkować przydziałem spadku w formie nieruchomości. Wówczas, małżonkowi przysługuje 50% udziału we wspólnocie oraz 50% udziału w składnikach majątku, takich jak samochód czy wakacyjna działka. Pozostała połowa mieszkania przypada zgodnie z prawem ich dzieciom, w częściach równych. W praktyce oznacza to, że każde z dzieci będzie miało uwzględniony 1/3 udziału w nieruchomości, co w wielu przypadkach doprowadza do konfliktów rodzinnych.

W związku z tym często podejmuje się decyzję o dożywocie dla jednego z małżonków, który w ten sposób ma zagwarantowane prawo pozostania w nieruchomości do końca swojego życia. Wówczas, małżonkowi przysługuje dożywotnie użytkowanie mieszkania, a po jego śmierci – przepada ono na rzecz ich dzieci.

Warto także przyjrzeć się kwestiom podatkowym związanym z dziedziczeniem mieszkania po jednym z rodziców. Podatek, który należy uiścić od powstania spadku, zależy od stopnia pokrewieństwa oraz wartości odziedziczonego mienia. W przypadku mieszkania wysokość podatku wynosi 2% wartości nieruchomości oraz 3% w przypadku, gdy dziedziczenie dotyczy konkretnej części nieruchomości.

Dziedziczenie mieszkania po jednym z rodziców jest zdecydowanie jednym z trudniejszych wyzwań, z jakimi może spotkać się rodzina po śmierci bliskiej osoby. Warto jednak przypomnieć, że odpowiednie działania i postawienie na dialog oraz współpracę, pozwala uniknąć konfliktów i podziały rodzinne stają się znacznie łatwiejsze. Przede wszystkim, należy pamiętać o tym, że dziedziczenie mienia po zmarłych nie musi być trudne, ani stresujące, jeśli podejmujemy mądre kroki i korzystamy z pomocy profesjonalistów.

Wioleta Szczudlińska to doświadczony specjalista od nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem w branży. Zawsze gotowa do pomocy, Wioleta zawsze stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich klientów.

Jej szeroka wiedza na temat rynku nieruchomości pozwala jej pomóc klientom w znalezieniu idealnej nieruchomości, która odpowiada ich potrzebom i wymaganiom. Jest w stanie skutecznie negocjować ceny, aby zapewnić swoim klientom najlepsze warunki transakcji.

Wioleta jest również znana z doskonałych umiejętności komunikacyjnych i empatii, co pozwala jej na budowanie trwałych relacji z klientami. Dzięki temu, że zawsze stara się zrozumieć potrzeby klientów, potrafi dopasować najlepsze rozwiązania, które są zgodne z ich oczekiwaniami.

Jej podejście do pracy jest zawsze profesjonalne i skoncentrowane na zaspokojeniu potrzeb klientów. Wioleta Szczudlińska to wybitny specjalista od nieruchomości, który jest gotowy do pomocy klientom w każdej kwestii związanej z rynkiem nieruchomości.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

ZADZWOŃ