jak sprzedać mieszkanie z lokatorem

Sprzedaż mieszkania z lokatorem – jak działać?

Jak sprzedać mieszkanie z lokatorem?

Bywają sytuacje, kiedy chcemy lub musimy sprzedać mieszkanie z lokatorem. Dlatego nasuwa się pytanie: Jak sprzedać mieszkanie z zameldowanym lokatorem?

Sprzedaż takiej nieruchomości jest możliwa, aczkolwiek dość trudna do zrealizowania. Chodzi tu przede wszystkim o znalezienie kupca. Aby tak się stało, cena lokalu powinna być stosunkowo niska, aby zrekompensować niedogodności kupującemu.

Niekiedy można zauważyć ogłoszenie, w którym osoba sprzedająca mieszkanie z lokatorem po prostu nie przyznaje się do tego. W takiej sytuacji kupujący powinien zachować czujność i przy naprawdę niskiej cenie nieruchomości, sprawdzić jej stan prawny w księgach wieczystych. Również niska cena mieszkania może wzbudzić nasze podejrzenia, dlatego warto pytać wprost o sytuację prawną lokalu i oczekiwać pisemnych oświadczeń od obecnego właściciela. Należy postarać się o jak największą liczbę dokumentów rozjaśniających sytuację i tym samym ułatwiających sprzedaż mieszkania z lokatorem. Tego typu rozwiązanie zabezpieczy nas przed późniejszymi konsekwencjami.

Mieszkanie z lokatorem – zrobić?

Eksmisja lokatora z mieszkania

Kiedy już kupiliśmy mieszkanie z lokatorem, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy, które pomogą w pozbyciu się problemu, jakim jest niechciany lokator.

Najważniejsza informacja to ta, że osobę zamieszkującą nieruchomość można eksmitować, zgłaszając odpowiedni wniosek do sądu o eksmisję. Sąd, orzekając o eksmisji, rozstrzygnie czy lokatorowi przysługuje prawo do mieszkania socjalnego. Lecz to nie wszystko, ponieważ gmina musi zapewnić Waszemu lokatorowi nowe lokum. Niestety cały proces może trwać latami, co nie jest to korzystne dla nowego właściciela nieruchomości. Jeżeli zależy nam na czasie, zawsze można samemu znaleźć nowe lokum dla niewygodnego lokatora. Należy pamiętać o tym, że długi czas oczekiwania na znalezienie lokum lokatorowi, właścicielowi należy się również odszkodowanie.

Kto nie może być eksmitowany?

Odpowiedzią na to pytanie jest ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowych zasobach gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z zm.), która wskazuje warunki, jakie muszą zostać spełnione przy rozwiązywaniu umowy o użytkowanie lokalu. Zarówno strona umowy, jak i właściciel lokalu sąsiedniego, a także współlokator mogą ubiegać się o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia. Tylko na podstawie wyroku sądu może zostać przeprowadzona eksmisja.

Do wydania orzeczenia nie jest konieczne, aby eksmitowany miał zapewnione inne lokum. „W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy”.

Artykuł 14 ustęp 4. wskazuje grupę podmiotów szczególnie uprawnionych, względem których sąd nie może orzec eksmisji, jeżeli nie przysługuje im prawo do otrzymania lokalu socjalnego.

Do grupy tej należą:

• kobiety w ciąży,

• małoletni niepełnosprawni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.),

• ubezwłasnowolnieni oraz sprawujący nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkujący,

• emeryci i renciści spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

• osoby posiadające status bezrobotnego,

• osoby spełniające przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

Chyba, że wskazane osoby mogą zamieszkać w innym lokalu.

Bardzo istotną informacją, o której mówi artykuł 16 ustawy, jest wprowadzona zasada mówiąca o tym, że „wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie”.

Skup mieszkania z lokatorem?

Osoby chętne do kupna mieszkania z lokatorem zawsze się znajdą, gdyż jest to jedna z najkorzystniejszych inwestycji w nieruchomości. Ceny takich mieszkań są dość niskie, co powoduje, że są to transakcje cieszące się dużym zainteresowaniem.

Mieszkanie z lokatorem – licytacja komornicza

Każdy kto chce kupić mieszkanie na licytacji komorniczej, muszą na bieżąco śledzić tego typu ogłoszenia. Możemy w nich znaleźć dokładne informacje na temat przedmiotu, terminu, miejsca licytacji, sumy oszacowania oraz ceny wywołania nieruchomości.

Gdzie znajdziemy ogłoszenia o licytacjach komorniczych i kto może brać w nich udział?

Wszystkie ogłoszenia o licytacjach komorniczych są umieszczane na stronie Krajowej Rady Komorniczej oraz na stronie internetowej komornika (zazwyczaj). Co więcej, wszelkie informacje możemy uzyskać w siedzibie sądu. W ten sposób można szybko zapoznać się z nadchodzącymi aukcjami komorniczymi.Do licytacji komorniczej może podejść każdy, kto uiścił rękojmię, pod warunkiem, że nie znajduje się w grupie osób wykluczonych z przetargu.

Zgodnie z art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego, w licytacji nie mogą uczestniczyć:

  • dłużnik i komornik oraz ich małżonkowie,
  • dzieci, rodzice i rodzeństwo dłużnika,
  • osoby obecne na sali w charakterze urzędowym,
  • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Dzięki jasnej procedurze wnioskowania i natychmiastowym przelewom błyskawicznie uzyskamy pieniądze na wpłatę rękojmi.

W jaki sposób przebiega licytacja komornicza nieruchomości?

Osoby przystępujące do przetargu w dniu licytacji muszą wpłacić rękojmię (inaczej wadium) w wysokości jednej dziesiątej wartości szacunkowej. W momencie kiedy nie uda się wygrać aukcji, otrzymują zwrot pieniędzy. Natomiast rękojmia nie jest zwracana licytantowi, któremu komornik udzieli przybicia. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, wadium jest zabezpieczeniem, które zostaje przekazane wierzycielowi.

Każda licytacja ma charakter publiczny i jest przeprowadzana ustnie. Tak jak przy każdej licytacji prowadzący wywołuje cenę początkową, a licytanci zgłaszają chęć zakupu. Najwyższa oferta wygłaszana jest przez prowadzącego trzykrotnie, dodając zapytanie:”Kto da więcej?”. Kiedy nikt nie wyrazi chęci przebicia ceny, następuje zakończenie licytacji.

Nabywca musi z miejsca zapłacić cenę nabycia. Jeżeli kwota jest wyższa niż 500 zł, płaci jedną piątą ceny. Pozostałą część kwoty ma obowiązek wpłacić następnego dnia, maksymalnie do godziny 12. Po uprawnieniu się przybicia i uregulowaniu płatności, licytant staje się właścicielem nieruchomości, o ile nie było zaskarżeń przybicia własności.

Warto nadmienić, że cena wywoławcza mieszkania z lokatorem może wynieść maksymalnie 3/4 wartości rynkowej nieruchomości. Jeżeli podczas pierwszej licytacji żaden z chętnych nie zdecyduje się na zakup lokalu, następuje druga licytacja. Wówczas cena sprzedawanej nieruchomości spada do 2/3 kwoty rynkowej. W przypadku gdy nie będzie chętnych na zakup mieszkania w trakcie drugiej licytacji, sprzedaż zostaje odwołana.

Wioleta Szczudlińska to doświadczony specjalista od nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem w branży. Zawsze gotowa do pomocy, Wioleta zawsze stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich klientów.

Jej szeroka wiedza na temat rynku nieruchomości pozwala jej pomóc klientom w znalezieniu idealnej nieruchomości, która odpowiada ich potrzebom i wymaganiom. Jest w stanie skutecznie negocjować ceny, aby zapewnić swoim klientom najlepsze warunki transakcji.

Wioleta jest również znana z doskonałych umiejętności komunikacyjnych i empatii, co pozwala jej na budowanie trwałych relacji z klientami. Dzięki temu, że zawsze stara się zrozumieć potrzeby klientów, potrafi dopasować najlepsze rozwiązania, które są zgodne z ich oczekiwaniami.

Jej podejście do pracy jest zawsze profesjonalne i skoncentrowane na zaspokojeniu potrzeb klientów. Wioleta Szczudlińska to wybitny specjalista od nieruchomości, który jest gotowy do pomocy klientom w każdej kwestii związanej z rynkiem nieruchomości.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

ZADZWOŃ