sprzedaż spadku po rodzicach

Kiedy można sprzedać spadek po rodzicach?

Spadek po rodzicach – kiedy można sprzedać?

Na początek należy podkreślić, że nabycie spadku przez spadkobiercę dokonuje się w momencie śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że spadkobiercy nabywają spadek, co oznacza, że wstępują w ogółpraw i obowiązków spadkodawcy wraz z momentem jego śmierci. Jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie spadku nieruchomość, w tym mieszkanie to te nieruchomości również przechodzą na spadkodawców. Istotne jest to, że krąg tych spadkodawców wyznacza testament lub ustawa. Natomiast potwierdzeniem praw do spadku jest albo akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przed dowolnym notariuszem, albo stosowne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku.

Kiedy można sprzedać spadek?

Spadkobierca może zbyć swój udział spadkowy tylko w przypadku, kiedy przyjął spadek. Nie ma żadnej możliwości, aby sprzedać spadek za życia spadkodawcy. Tak więc, spadek kiedy można sprzedać?

Bez problemu możemy sprzedać cały spadek, a dokładniej wszystkie prawa i obowiązki, które zostały odziedziczone przez spadkobiercę, jak i udział np. kiedy spadkobierców było kilku. Trzeba zwrócić również uwagę na to, że wraz z aktywami spadku, przechodzą na nabywcę również długi, oraz obowiązki – np. wykonanie zapisów, czy wypłacenie z zachowku. Nabywca wraz ze zbywcą odpowiadają solidarnie za długi spadkowe. Jednak zbywca który długi uregulował, może domagać się od nabywcy zapłaty wartości, tego co musiał sam wypłacić, mimo że spadek sprzedał.

Kiedy można sprzedać spadek bez podatku?

Od początku 2019 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zmieniają sposób obliczania okresu, po upływie którego można zbyć nieruchomość bez konieczności rozliczania się z fiskusem. Przed zmianami w polskim systemie prawnym istniały bowiem obostrzenia, które powodowały, iż spadkobiercy mieli wiele problemów ze sprzedażą otrzymanego domu, mieszkania lub gruntu.

Bez podatku sprzedać nieruchomość mogły tylko osoby, które były właścicielami nieruchomości przez przynajmniej 5 lat. Wiele osób długo musiało zatem zwlekać ze sprzedażą nieruchomości, która wcale nie była im potrzebna. A przecież utrzymanie domu, mieszkania, a nawet zwykłego gruntu, kosztuje – i nie chodzi wyłącznie o uiszczanie daniny publicznej w postaci podatku od nieruchomości. Na mocy nowych przepisów nadal obowiązywał zatem pięcioletni okres, ale organy administracji zaczęły brać pod uwagę również czas, przez jaki nieruchomość należała do spadkodawcy.

O czym mówią nowe przepisy podatkowe?

Obecne przepisy podatkowe przewidują, że pięcioletni okres, po upływie którego można sprzedać nieruchomość bez konieczności zapłaty podatku dochodowego, liczy się od daty jej nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę. Można tu za przykład podać osobę, która w 2019 r. odziedziczyła dom kupiony przez jego rodzica w 2000 r. Taką nieruchomość może sprzedać od razu, a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć na dowolne cele. W tym przypadku nie ciąży na niej obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

W przepisach obowiązujących przed 2019 r. na taką możliwość musiałaby czekać aż do 2025 r. Okres posiadania nieruchomości przez spadkodawcę nie miał żadnego znaczenia.

W wielu przypadkach zdarza się, że wchodząca w skład spadku nieruchomość została nabyta przez spadkodawcę niedługo przed śmiercią czy też przed upływem omawianego 5-letniego terminu. W takiej sytuacji okres władania przez niego nieruchomością zmniejsza proporcjonalnie 5-letni okres, którym związany jest spadkobierca. Przykładowo, jeżeli zmarły dziadek zakupił dom w 2016 r., to dziedziczący w 2019 r. wnuczek będzie mógł sprzedać go bez podatku już w 2022 r. Zmiany dotyczą wszystkich, którzy sprzedają odziedziczone nieruchomości po 1 stycznia 2019 r.

Sprawdź: Skup udziałów spadkowych

Wioleta Szczudlińska to doświadczony specjalista od nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem w branży. Zawsze gotowa do pomocy, Wioleta zawsze stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich klientów.

Jej szeroka wiedza na temat rynku nieruchomości pozwala jej pomóc klientom w znalezieniu idealnej nieruchomości, która odpowiada ich potrzebom i wymaganiom. Jest w stanie skutecznie negocjować ceny, aby zapewnić swoim klientom najlepsze warunki transakcji.

Wioleta jest również znana z doskonałych umiejętności komunikacyjnych i empatii, co pozwala jej na budowanie trwałych relacji z klientami. Dzięki temu, że zawsze stara się zrozumieć potrzeby klientów, potrafi dopasować najlepsze rozwiązania, które są zgodne z ich oczekiwaniami.

Jej podejście do pracy jest zawsze profesjonalne i skoncentrowane na zaspokojeniu potrzeb klientów. Wioleta Szczudlińska to wybitny specjalista od nieruchomości, który jest gotowy do pomocy klientom w każdej kwestii związanej z rynkiem nieruchomości.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

ZADZWOŃ